Duurzaamheid in de huisdiervoedingsindustrie

Met de groeiende bewustwording rond klimaatverandering en sociale duurzaamheid groeit de vraag van consumenten naar duurzame producten, en dit geldt ook voor diervoeding. De petfoodsector zet zich in om voedzame en kwalitatieve voeding te produceren voor huisdieren, terwijl tegelijkertijd de ecologische voetafdruk wordt geminimaliseerd. Van duurzame verpakkingsmaterialen tot alternatieve eiwitbronnen: er wordt door ondernemers in de petfoodsector hard gewerkt aan innovatieve maatregelen om te voldoen aan de verwachtingen van consumenten en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. In dit artikel gaan we in op actuele trends, ontwikkelingen en innovaties binnen dit belangrijke thema.

De visie van NVG

Als diervoederindustrie dragen we een collectieve verantwoordelijkheid voor het behoud van balans tussen de behoeften van huisdieren en mensen, maar ook de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties. We willen vooroplopen op technologisch gebied, waar mogelijk de nieuwste innovaties toepassen om uitputting van hulpbronnen te voorkomen, terwijl we toch aan de hoogste kwaliteit- en veiligheidseisen voldoen.

De diervoederindustrie is één van de eerste bedrijfstakken geweest die recycling nastreeft. Het gebruik van bijproducten vanuit onze eigen voedselketen in diervoeding zorgt ervoor dat gezonde, smakelijke ingrediënten niet zomaar worden weggegooid. Hierdoor blijft vlees voor de consument betaalbaar en staat er minder druk op de humane voedselketen. Diervoederproducenten zijn experts op het gebied van het converteren van bijproducten uit de humane voedingsketen tot waardevolle, voedzame producten voor huisdieren.

Verschillende duurzaamheidsonderwerpen

Duurzaamheid is een breed en gevarieerd onderwerp. Er zijn verschillende duurzaamheidsonderwerpen die de huisdiervoedingsindustrie raken, waaronder:

Circulaire economie en huisdiervoeding
De opkomst van circulaire economie heeft een impact op de huisdiervoedingsindustrie. Bedrijven verminderen hun ecologische footprint door bijproducten te gebruiken, alternatieve eiwitbronnen in te zetten en plantaardige ingrediënten te gebruiken. Daarnaast worden er biologisch afbreekbare verpakkingen ontwikkeld om de milieubelasting te minimaliseren. Al deze veranderingen dragen bij aan een duurzamere productie van huisdiervoeding, met minder negatieve gevolgen voor het milieu.

Verduurzaming en verpakkingen
Duurzaam verpakken gaat verder dan alleen het gebruik van minder materiaal. Het is belangrijk om te kijken naar het hele proces, zoals logistiek en klantgedrag. In de huisdiervoedingsindustrie wordt bijvoorbeeld veel gekeken naar het verminderen van het aantal verschillende lagen in verpakkingen en vindt er onderzoek plaats naar verpakkingsvrij produceren. De juiste samenwerking en innovaties zijn hierbij essentieel.

Green Deal
De EU Green Deal omvat beleidsmaatregelen van de Europese Unie gericht op het bevorderen van duurzaamheid en het verminderen van de klimaatimpact binnen de EU. Het bevat initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen, energie efficiëntie te verbeteren en de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. NVG steunt deze innovatie en wil bedrijven aansporen tot meer innovatieve oplossingen zoals het verminderen van verpakkingsafval en het gebruik van duurzamere ingrediënten.

Eiwittransitie
Eiwittransitie in de huisdiervoedingsindustrie richt zich op het vinden van duurzamere eiwitbronnen voor huisdiervoeding. Bedrijven innoveren op het gebied van alternatieve eiwitbronnen zoals insecteneiwitten en plantaardige opties zoals algen. Ook worden technologische ontwikkelingen zoals het kweken van eiwitten in fermentatieprocessen met interesse gevolgd. NVG speelt een actieve rol in het ontwikkelen en delen van expertise op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen en alternatieve eiwitten. Door kennis van leden en partners op deze thema’s bij elkaar te brengen, helpen we de sector innoveren.

CRSD en CSDDD
De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) leggen de nadruk op verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. Deze richtlijnen moedigen bedrijven aan om transparant te zijn over hun duurzaamheidspraktijken en zorgvuldig te zijn bij het kenbaar maken van hun duurzaamheidsinspanningen. Dit betekent onder andere dat bedrijven moeten kijken naar milieurisico’s, het waarborgen van sociale verantwoordelijkheid en maatregelen moeten nemen om hun impact op het milieu te verminderen.

Europese ontbossingsverordening
De Europese ontbossingsverordening heeft als doel het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie, gerelateerd aan producten die op de Europese markt worden gebracht. Het doel hiervan is om duurzame productie en handel te bevorderen en waardevolle bossen wereldwijd te beschermen.

De milieu-impact van een huisdier
Dieren hebben, net als mensen, impact op het milieu. Deze impact omvat onder meer de voedselproductie voor hun dieet, de consumptie van water en energie, en de uitstoot van broeikasgassen door hun ontlasting. Wij vinden het belangrijk dat wij als huisdiervoedersector zorgen voor een robuust systeem voor goed onderbouwde duurzaamheidclaims. Daarom hebben wij samen met de Europese Commissie een methode ontwikkeld om de carbon footprint van huisdiervoeding te kunnen berekenen: de PEFCR (Product Environmental Category Rules) voor petfood.

De PEF-methode (Product Environmental Footprint) is een LCA-methode (Life Cycle Assessment). Het is ontwikkeld door experts en gevalideerd door de Europese Commissie, om de milieueffecten van producten te kwantificeren. Deze beoordeling richt zich op 16 impact categorieën, waaronder ecosystemen, klimaat, natuurlijke hulpbronnen, water en menselijke gezondheid. Het doel is om de totale milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus te meten.

Samenwerking

NVG zet zich actief in door nauw samen te werken met zowel kennispartners als leden. In onze themasessies gaan we dieper in op het onderwerp duurzaamheid. Hierbij is het niet alleen een kwestie van ideeën delen vanuit NVG, maar juist elkaar inspireren. Het is voor ons belangrijk om tijdens deze sessies zowel leden als kennispartners te betrekken. Hierdoor vergroten we elkaars kennis en leren we door ervaringen te delen.

Daarnaast onderhoudt NVG nauwe banden met verschillende universiteiten met een expertise op het gebied van duurzaamheid in combinatie met petfood. Bovendien wordt kennis uitgewisseld met de Europese koepelorganisatie FEDIAF en Europese zusterorganisaties, waar kennis en innovaties worden gedeeld. Deze communicatie stelt ons in staat om gezamenlijk vorm te geven aan duurzame ontwikkelingen in de huisdiervoedingsindustrie.

NVG ondersteunt het volgende:

  • Het verantwoord ontwerpen, exploiteren en onderhouden van processen en fabrieken om nadelige milieueffecten voor de lokale gemeenschap te minimaliseren en, in het bijzonder:
    • Het minimaliseren van emissies in het milieu
    • Het minimaliseren van hinderlijke geuren
    • Verbetering van het uiterlijk van productielocaties en -ruimten.
  • Het gebruik en de ontwikkeling van verpakkingen die minder beslag leggen op onvervangbare hulpbronnen en die kunnen worden verwijderd op een manier die minimale gevolgen heeft voor het milieu - dit alles zonder verlies van technologische efficiëntie of veiligheid.
  • Regelingen voor vermindering, hergebruik, recycling en verbranding van afval om energie terug te winnen.
  • Alleen etikettering die duidelijk en ondubbelzinnig is en de consument niet misleidt over het milieueffect van een bepaald product.
Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws/blogs

11 oktober 2019

NVG levert bijdragen aan Aeres innovatiedag

20 juni 2019

Blog - Ingeborg de Wolf | Hoe honden en katten meer gemeen hebben met koeien en kippen dan je denkt

4 juni 2019

FEDIAF definieert aandachtsgebieden 2019

Wellicht vind je dit ook interessant:

Duurzaamheid

De EU Green Deal

Duurzaamheid

Mycoproteïnen

Wetgeving en zelfregulering

Veiligheid en kwaliteit

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren