De milieu-impact van een huisdier

Huisdiereigenaren voeren hun dieren bij voorkeur met respect voor het milieu. Duurzame grondstoffen, een milieuvriendelijke productiewijze, verpakkingsmateriaal dat gerecycled kan worden – het zijn factoren die een grote rol spelen bij het veiligstellen van een blijvend duurzame diervoederindustrie.

Onze betrokkenheid bij het milieu

Als diervoederindustrie vinden wij dat we een collectieve verantwoordelijkheid dragen bij het bewaren van de balans tussen aan de ene kant de behoeftes van de bevolking (zowel huisdieren als mensen) en aan de andere kant de noodzaak tot het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties. We willen vooroplopen op technologisch gebied, waar mogelijk de nieuwste innovaties toepassen om uitputting van hulpbronnen te voorkomen terwijl we toch aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. 

We stimuleren efficiënt energiegebruik bij de productie van grondstoffen en diervoeding en bij verpakking en transport. De diervoederindustrie is een van de eerste bedrijfstakken geweest die recycling nastreeft: het gebruik van bijproducten vanuit onze eigen voedselketen in diervoeding zorgt ervoor dat gezonde, smakelijke ingrediënten niet zomaar worden weggegooid. Hierdoor wordt vlees voor de consument goedkoper en staat er minder druk op de humane voedselketen. Diervoederproducenten zijn experts op het gebied van het converteren van deze bijproducten tot waardevolle, voedzame producten voor huisdieren.

Speciale werkgroep voor milieu-gerelateerde uitdagingen

De uitdagingen op milieugebied nemen toe. Het plasticbeleid van de EU, de vraag naar meer proteïnebronnen, waterschaarste en milieukeurmerken zijn slechts een paar voorbeelden. NVG participeert actief in de werkgroep milieu en duurzaamheid van onze Europese koepelorganisatie FEDIAF, die zoekt naar nieuwe oplossingen om al deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De ecologische voetafdruk van diervoeding berekenen

Er wordt inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling van een methode voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van diervoederproducten. FEDIAF is er trots op deel uit te maken van het initiatief van de Europese Commissie ‘Bouwen aan de interne markt voor groene producten’. Het doel hiervan is het harmoniseren van de communicatie over milieuprestaties van producten en organisaties, richting zowel producenten als consumenten. In 2018 onderschreef de Europese Commissie al de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) die we voor diervoeding hebben ontwikkeld.

De PEFCR voor diervoeding omvat de volledige levenscyclus van een diervoedingsproduct, ‘van wieg tot graf’, inclusief de volgende levenscyclusfases: inkoop ingrediënten, productieproces verpakkingen, productieproces diervoeding, distributie, gebruik en ‘end of life’ (EOL) verpakkingsmaterialen. Bovendien biedt de PEFCR gedetailleerd advies over het gebruik van primaire en secondaire data, de eisen waaraan deze moet voldoen, toewijzingsregels en de meest relevante effectcategorieën die moeten worden meegenomen bij de communicatie over de ecologische voetafdruk van kant-en-klare diervoeding. In de begrippenlijst vindt u meer informatie.

Deze officieel erkende methode voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van kant-en-klare honden- en kattenvoeding helpt ons bij het bieden van transparante milieu-informatie, gebaseerd op een geharmoniseerde Europese benadering. We blijven samenwerken met de EU-instituten en lidstaten die bij dit project betrokken zijn om te bepalen hoe deze methode moet worden ingezet binnen toekomstig beleidskader.

FEDIAF en NVG ondersteunen:

 • het efficiënt gebruik van alle bronnen voor de productie van veilige, smakelijke en voedzame diervoeding.
 • het verantwoorde ontwerp, toepassing en onderhoud van processen en fabrieken zodat de negatieve invloed op de lokale gemeenschap wordt geminimaliseerd, in het bijzonder:
  • het minimaliseren van de uitstoot in het milieu,
  • het minimaliseren van nare geurtjes,
   het verbeteren van de uitstraling van productiefaciliteiten en het terrein eromheen.
 • het gebruik en de ontwikkeling van verpakkingsmateriaal dat minder druk legt op niet-vervangbare bronnen en dat kan worden weggegooid op een manier die van minimale invloed is op het milieu, allemaal zonder dat hierbij concessies worden gedaan aan technologische efficiency of veiligheid.
 • plannen voor het terugdringen, hergebruik, recyclen en verbranden van afval voor het terugwinnen van energie.
 • duidelijke, eenduidige en niet-misleidende milieu-etikettering (milieuclaims).

Technische ondersteuning

Begrippenlijst

 • ‘Wieg-tot-graf’ systeemgrens: omvat alle stadia van de winning van ruwe grondstoffen tot verwerking, distributie, opslag, gebruik en verwijdering of recycling.
 • Primaire data: bedrijfsspecifieke of supply chain-specifieke gegevens die kunnen worden verkregen via meterstanden, inkoopfacturen, NUTS-facturen, technische modellen, rechtstreekse controles, materiaal-/productbalansen, stoichiometrie of andere methodes voor het verzamelen van gegevens van specifieke processen binnen de waardeketen van het bedrijf dat de PEFCR toepast.   
 • Secundaire data: Data die niet direct wordt verzameld, gemeten of geschat door het bedrijf, maar afkomstig is vanuit een externe life-cycle inventory (LCI) database of andere bronnen. Voorbeelden hiervan zijn cijfers van industriegemiddelden (bijvoorbeeld gepubliceerde productiegegevens, overheidsstatistieken of afkomstig van brancheorganisaties), literatuurstudies, technische studies en patenten. Ook kan deze informatie gebaseerd zijn op financiële gegevens, informatie bevatten die afkomstig is van andere partijen en andere algemene informatie bevatten.
 • Effectcategorie: vertegenwoordigt omgevings-gerelateerde aandachtspunten bij de te bekijken producten of het te analyseren productsysteem waaraan LCI-resultaten kunnen worden toegewezen.
 • Toewijzingsregels: Toewijzing is een verdeling van de milieu-invloeden op basis van de kosten/het gewicht van producten. Voor vlees en dierlijke bijproducten hebben de Europese autoriteiten bepaald dat de economische toewijzing de meest logische is bij het bepalen van de milieu-impact van vlees en bijproducten afkomstig van voedselproducerende diersoorten (bijvoorbeeld koeien).

Welke factoren worden gemeten bij de PEF-methode?

De afbeelding hieronder laat alle effectcategorieën zien van de PEF-methode voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van diervoederproducten.

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws/blogs

4 juni 2019

FEDIAF definieert aandachtsgebieden 2019

Wellicht vind je dit ook interessant:

Duurzaamheid

De EU Green Deal

Duurzaamheid

Mycoproteïnen

Wetgeving en zelfregulering

Veiligheid en kwaliteit

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren