Veilige diervoeding

Veilige en uitgebalanceerde voeding

De NVG en haar leden zijn zich altijd zeer bewust geweest van hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat de petfoodindustrie uitsluitend veilige en uitgebalanceerde huisdiervoeding biedt met nuttige, passende consumenteninformatie.

Reeds in 2001 is op Europees niveau door FEDIAF intern een reeks normen ingevoerd waaraan de NVG leden zich houden om potentiële problemen tijdens de productie te voorkomen in plaats van te verhelpen, en om hun belofte van voedingswaarde, veiligheid en kwaliteit na te komen.

De huisdiervoedingindustrie heeft graag de mogelijkheid aangegrepen in verordening (EG) Nr. 183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne. Hier wordt de sector uitgenodigd om vrijwillige gidsen voor goede praktijken te ontwikkelen. Deze worden door de EU beoordeeld op hun uitvoerbaarheid voor de betreffende sector en hun naleving van de wettelijke basisbeginselen voor hygiëne, de Codex Alimentarius en HACCP. Hun titels en referenties worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

Deze door FEDIAF ontwikkelde gids voor goede praktijken voor de vervaardiging van veilige huisdiervoeding bevat goede praktijken inzake de veiligheid en hygiëne van diervoedingsprocessen en -producten. Deze gids, ook bekend als de FEDIAF Safety Guide, is een praktisch en nuttig instrument voor fabrikanten van huisdiervoeding om hen te helpen bij het ontwikkelen van een robuust beheersysteem voor voedselveiligheid en het voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de FEDIAF Safety Guide heeft betrekking op de productie, opslag en distributie in Europa, alsmede de invoer vanuit derde landen in de EU. De doelsoorten die onder deze gids vallen zijn: katten, honden, siervissen, vogels en kleine huisdieren (bijv. knaagdieren, reptielen, konijnen enz.). Gemedicineerd huisdiervoeding en voeding bestemd voor paarden vallen niet onder het toepassingsgebied van deze gids.

De gids vervangt geen nationale regelgevingsvereisten en is gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant om o.a. de juiste referentiedocumenten- en handelingen toe te passen.

De FEDIAF Safety Guide is met succes ontwikkeld in overeenstemming met de EU-benadering van coregulering en is gevalideerd door de EU en de lidstaten.

Opleidingspakket

In aanvulling op de Safety Guide heeft FEDIAF heeft een opleidingspakket ontwikkeld met uitleg en praktische HACCP-voorbeelden in de productie van huisdiervoeding.

Veelgestelde vragen

Is industrieel geproduceerde (huis)diervoeding goede diervoeding?

Absoluut. Fabrieksmatig bereide huisdiervoeding vormt namelijk een complete maaltijd* en wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek zeer zorgvuldig samengesteld om de optimale hoeveelheden en de juiste balans van benodigde voedingsstoffen te kunnen aanbieden. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig een soortgelijk product zelf thuis te maken zonder dat het risico bestaat dat bepaalde voedingstoffen op de lange termijn ontbreken of in een te hoge concentratie worden aangeboden.

Is er toezicht op het gebruik van dierlijke bijproducten in huisdiervoeding?

Er zijn duidelijke en transparante EU-regels over de aard van dieren en dierlijke materialen die kunnen worden gebruikt in voedsel voor huisdieren. Alleen materialen van dieren die voor humane consumptie geschikt zijn op het moment van het slachten zijn toegestaan. Dit betekent dat al het
vlees en dierlijke bijproducten dat wordt gebruikt in diervoeding afkomstig is uit precies dezelfde voedselketen als het vlees dat wordt aangewend voor menselijke consumptie. Er is specifieke EU-wetgeving met betrekking tot de definitie van en de kwaliteit van vlees en dierlijke derivaten
waaraan onze industrie uiteraard voldoet.

Wie houdt er toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de diervoedingsproducten?

Dat gebeurt door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Daarnaast keurt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de veiligheid van de additieven in huisdiervoeding.

Hoe garandeert de sector de kwaliteit en veiligheid van de hele keten?

De EU heeft exact gereguleerd welke grondstoffen voor huisdiervoeding kunnen worden gebruikt. Alle (dierlijke) ingrediënten in fabrieksmatig bereide huisdiervoeding zijn veilige, kwalitatief goede grondstoffen die door alle schakels in de keten zijn behandeld en vervaardigd in overeenstemming met deze Europese bepalingen. Daar ziet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op toe. Daarnaast moeten alle additieven voor huisdiervoeding door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) worden goedgekeurd.

Staan producenten ook in voor de kwaliteit en veiligheid van de andere schakels in de diervoedingsketen?

Ook alle toeleveranciers van NVG leden moeten aan de EU regelgeving voldoen. Huisdiervoeding die buiten de EU wordt geproduceerd voor de Nederlandse markt dient eveneens aan de EU regelgeving te voldoen en alle importeurs zijn verantwoordelijk de EU regelgeving aan te houden.

Hoe borgen wij de veiligheid en kwaliteit van onze producten?

Dat doen we door als sector te voldoen aan de strenge Europese wet- en regelgeving. Hierop wordt toegezien door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bovendien hebben we via onze Europese moederorganisatie (FEDIAF) extra normen ontwikkeld in aanvulling op de wetgeving.

Hoe kijkt de sector eigenlijk naar kwaliteit en veiligheid van haar producten?

Huisdiervoeding is sinds 1970 gereguleerd in een uitgebreid kader van Europese wet- en regelgeving. In Nederland wordt op de naleving hiervan toegezien door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voedselveiligheid heeft bij de leden van de NVG de hoogste prioriteit. Wij
zijn als leden van de NVG voorstander van een dergelijk kader, dat rekening houdt met de specifieke aard van de sector en zijn producten. De NVG werkt via haar Europese moederorganisatie (FEDIAF) nauw samen met de Europese overheden om veilige en uitgebalanceerde huisdiervoeding te blijven
garanderen. Bovendien gaan de door de FEDIAF zelf ontwikkelde normen Voedingsnormen voor honden en katten, Voedsel veiligheid en Etikettering van huisdiervoeding) verder dan de Europese wetgeving en vullen deze nog verder aan. De Europese commissie evalueerde en ondersteunt deze normen.

Is een vegetarisch dieet veilig voor honden en katten?

Een kat is een echte carnivoor, met zeer specifieke eisen op voedingsgebied. Voor je je kat vegetarische voeding wil geven, zou het goed zijn om advies in te winnen bij een veterinaire voedingsdeskundige. Honden zijn omnivoren die zich voldoende kunnen aanpassen aan een uitgebalanceerd vegetarisch dieet. Er zijn meerdere soorten ‘volledig’ vegetarische hondenvoeding op de markt en voor de meeste eigenaren is dit de meest veilige keuze wanneer ze vegetarisch willen voeren. Voor zowel honden als katten geldt dat het verstandig is de opties te bespreken met een veterinaire voedingsdeskundige* en daarbij te kijken naar de individuele behoeften van het huisdier.

*Een veterinaire voedingsdeskundige is iemand die na een studie tot dierenarts nog een specialisatie op het gebied van voeding gedaan heeft. Vraag in eerste instantie een dierenarts om advies en indien nodig kan die je verder verwijzen.

Is zelfbereide voeding een goed alternatief voor kant-en-klare diervoeding?

Tenzij je een maaltijdplan hebt opgesteld met een veterinair voedingsdeskundige*, bestaat er een groot risico dat je huisdier niet de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden binnenkrijgt. Er is gebleken dat in 95% van alle gevallen bij het volgen van recepten van websites/boeken over diervoeding, of zelfs diergeneeskundige studieboeken, minstens één essentiële voedingsstof ontbreekt. Hoewel het niet onmogelijk is om uitgebalanceerde, zelfbereide voeding te geven, laten deze cijfers zien dat het ingewikkeld is.
Af en toe een zelfbereide maaltijd geven kan geen kwaad en is leuk voor zowel hond en kat, als eigenaar. Echter, abrupte voedingsovergangen kunnen wel tijdelijk problemen met de ontlasting (zoals diarree) veroorzaken. Let wel op dat je je huisdier niet iets geeft dat giftig voor hem is, voorbeelden hiervan zijn uien, knoflook, rozijnen, druiven, chocola, avocado’s en bepaalde noten.

*Een veterinaire voedingsdeskundige is iemand die na een studie tot dierenarts nog een specialisatie op het gebied van voeding gedaan heeft. Vraag in eerste instantie een dierenarts om advies en indien nodig kan die je verder verwijzen.

Is het voeren van rauwe huisdiervoeding gezond?

In het geval van een dieet waarbij rauw vlees en botten worden gevoerd en de voeding door de huisdiereigenaar zelf wordt samengesteld, bestaat er helaas een reële kans dat dit exclusieve dieet niet voldoet aan de nutritionele behoeften van het huisdier en daarmee gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Aan de eigenaren die ervoor kiezen om een dergelijk dieet te voeren, adviseren wij om zich vooraf goed te laten adviseren door een dierenarts, of een deskundige op het gebied van huisdiervoeding.

Er wordt ook kant en klare rauwe huisdiervoeding door fabrikanten op de markt gebracht. Een aantal fabrikanten van rauwe huisdiervoeding zijn lid van NVG. De ingekochte grondstoffen en de geproduceerde rauwe huisdiervoeding worden getest om risico’s voor mens en dier te minimaliseren. Zoals gebruikelijk bij NVG leden, zijn de grondstoffen afkomstig van vaste leveranciers die aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen. Een, door een NVG lid geproduceerd compleet/volledig huisdiervoeding, moet voldoen aan de nutritionele behoeften van het huisdier. Alle NVG leden passen hiertoe de FEDIAF Nutritional Guidelines toe. NVG leden zijn altijd bereid advies over hun producten te geven.

Uiteraard moet in alle gevallen zeer zorgvuldig worden omgegaan met rauw vlees om risico’s voor de gezondheid van zowel mens als dier (denk bijv. aan salmonellabesmetting) te beperken. Goede hygiëne is altijd belangrijk, maar zeker wanneer het gaat om rauw vlees. Een aantal praktische tips:
1. Koop een product dat in goede staat is : let er op dat de verpakking niet beschadigd is en bekijk de houdbaarheidsdatum
2. Was de handen met water en zeep na het aanraken van ofwel het huisdier ofwel de rauwe voeding
3. Maak het oppervlak dat in aanraking is geweest met rauwe voeding goed schoon
4. Was het voerbakje en alle andere zaken die in aanraking zijn geweest met rauwe voeding goed af (met heet water en afwasmiddel en niet in de vaatwasser bij de rest van de vaat), spoel goed na met water en droog af, alvorens deze opnieuw te gebruiken.
5. Bewaar open verpakking op een juiste wijze om kruisbesmetting te verkomen
6. Volg de instructies over de juiste bewaarmethode, die op de verpakking worden aangegeven.

Meer informatie over de nutritionele behoeften van huisdieren, speciale diëten, of het etiket op huisdiervoeding is te vinden in de NVG factsheets.

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws/blogs

23 september 2020

Nieuwe versie voedingsrichtlijnen FEDIAF

28 oktober 2020

Huisdiervoeding is in zekere zin verder dan humane voeding

Wellicht vind je dit ook interessant:

Veiligheid en kwaliteit

Voedingsvereisten

Dierengezondheid en -voeding

Zelfbereide diervoeding

Wetgeving en zelfregulering

Etikettering

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren