8 juli 2024

Reactie consultatie Wijziging Besluit energie vervoer 2025

Consultatie cat 3

Onlangs werd een Wijziging Besluit energie vervoer 2025 ter consultatie voorgelegd. Het huidige beleid stimuleert de inzet van essentiële voedingsstoffen voor de productie van biobrandstoffen.

NVG is van mening dat voedingsstoffen primair bedoeld zijn voor de productie van voedingsmiddelen voor mens of dier. Naast voedselverspilling kan het huidige beleid leiden tot ernstige tekorten aan essentiële ingrediënten voor huisdiervoeding in Nederland.

Hoewel er niet concreet over categorie 3 dierlijke vetten wordt gesproken, is toch besloten om te reageren op deze consultatie. NVG heeft, samen met Dibevo, VDDN, VIDO en Duynie Group, de volgende reactie ingediend:

Oproep tot aanscherping beleid biobrandstoffen

Wij roepen beleidsmakers op om af te zien van het stimuleren van gebruik van voedingsstoffen voor de productie van biobrandstoffen. Wij zijn van mening dat voedingsstoffen primair bedoeld zijn voor de productie van voedingsmiddelen voor mens of dier en niet voor de productie van biobrandstoffen.

Om aan de RED verplichting te voldoen, kunnen brandstofleveranciers gebruik maken van plantaardige en dierlijke voedingsstoffen, die beter gebruikt kunnen worden als (grondstoffen voor) voedsel voor mens en dier. Het gaat hierbij meestal om reststromen die ontstaan in de humane voedselindustrie, zoals reststromen vanuit groente, aardappels, of dierlijke producten zoals vetten.

In de door overheden en wetenschappers onderschreven Ladder van Moerman is vastgelegd dat voedsel zo hoog mogelijk in de waardeketen moet worden toegepast. Hierin heeft het gebruik van voedingsstoffen in voeding en diervoeder een hogere prioriteit dan verwerking in çhemie, materialen en brandstof. Dit principe wordt in de RED genoemd als uitgangspunt, maar in de praktijk wordt bijvoorbeeld het gebruik van categorie 3 dierlijke vetten in biobrandstof gestimuleerd, door de toekenning van HBE’s aan deze voor dieren essentiële voedingsstof.  

Uiteraard steunen wij het terugdringen van fossiele brandstoffen, maar zijn ervan overtuigd dat de doelen haalbaar zijn zonder de inzet van voedingsstoffen, omdat er voor productie van biobrandstoffen genoeg, niet eetbare, alternatieven voorhanden zijn.

Het uitsluiten van voedingsstoffen van het vervoersquotum is essentieel om een echt duurzaam traject voor de transportsector te bevorderen. Zie ook de brief d.d. 22 november 2023, die door gezamenlijke NGO’s werd opgesteld aan Europese lidstaten, waarin zij hun zorgen uitspreken over de impact van de EU ambities op voedselzekerheid. Wij doen een dringende oproep aan beleidsmakers om het gebruik van voedingsstoffen in biobrandstoffen af te wijzen en te streven naar duurzamere alternatieven die geen impact hebben op de voedselvoorziening voor mens en (huis)dier.

Namens:

  • Nederlandse voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
  • Dibevo
  • VIDO
  • VDDN
  • Duynie Group

Deel deze pagina

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren