10 februari 2021

Coronacrisis zorgt voor piek in huisdierenbezit

Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar, ook voor veel huisdiereigenaren. Huisdieren geven steun en troost aan hun eigenaren in moeilijke tijden en door de coronacrisis kan er meer tijd met het huisdier worden doorgebracht. Uit het huisdierenpopulatie-onderzoek dat Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) jaarlijks laten uitvoeren, blijkt dat het huisdierbezit tijdens de coronacrisis flink is toegenomen. Eerder werd al in de media aangenomen dat er sprake zou zijn van een stijging. Deze aanname kan nu met data uit dit onderzoek worden onderschreven. Vooral honden en katten hebben tijdens de pandemie voor de stijgende trend gezorgd: bijna 25% van de huishoudens heeft een kat en nog net geen 20% een hond. Aquariumvissen blijven met ruim 7% rotsvast in de top 3 van meest gehouden huisdieren staan. In bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens is één of meerdere huisdieren aanwezig. Het totaal aantal huisdieren in Nederland wordt geschat op bijna 27 miljoen. De kattenpopulatie stijgt naar 3,1 miljoen en de hondenpopulatie naar 1,9 miljoen.

Coronacrisis zorgt voor positievere houding over huisdierenbezit
Bij één op de vijf consumenten is de houding over huisdierenbezit positief veranderd als gevolg van de coronacrisis. Zo is 8% van de Nederlandse huishoudens een huisdier gaan houden tijdens de pandemie (in 2019 was dat nog 6,4%) en nog eens 7% heeft het voornemen om een huisdier te gaan houden, zo blijkt uit een steekproef die tijdelijk onderdeel was van het omvangrijkere huisdierenpopulatie-onderzoek. Van de 8% huishoudens die tijdens de coronacrisis een huisdier in huis namen, koos maar liefst 47% voor een hond en 27% voor een kat. Ook hier staat de aquariumvis op de derde plaats met 13%. Ruim één op de vijf huisdiereigenaren geeft aan zich zorgen gemaakt te hebben over de gezondheid van hun huisdier tijdens de coronacrisis. De pandemie bracht in 2020 bij ruim acht op de tien consumenten echter geen verandering in gedrag voor wat betreft het bezoeken van een dierenarts of de dierenwinkel.

Tijd speelt minder een rol
Hoewel tijdgebrek de meest genoemde reden blijft om geen huisdieren te hebben, wordt deze reden sinds de coronacrisis minder genoemd. Dibevo en NVG roepen toekomstige eigenaren van huisdieren op zich goed te oriënteren op welke zaken belangrijk zijn voor het welzijn van een huisdier en zich vooraf goed te laten informeren door specialisten uit de huisdierensector. Tijdens, maar ook na de coronacrisis, hebben huisdieren tijd, aandacht en juiste zorg nodig. Een goede online informatiebron over het houden van diverse soorten huisdieren is bijvoorbeeld de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren: www.licg.nl.

Dierenspeciaalzaak blijft populairste verkoopkanaal voor huisdiervoeding en dierbenodigdheden
Ook tijdens de pandemie blijft de dierenspeciaalzaak in 2020 het primaire aankoopkanaal voor huisdiervoeding. Zo koopt bijvoorbeeld ruim 38% van de hondenbezitters primair de hondenvoeding in de dierenspeciaalzaak. Alleen voor kattenvoeding blijft de supermarkt het primaire aankoopkanaal met een aandeel van 49%. Voor alle diersoorten geldt dat de jarenlange stijging van het aandeel ‘online’ als primair aankoopkanaal voor huisdiervoeding, ook dit jaar verder doorzet.

Ook wat de aanschaf van dierbenodigdheden betreft, is de dierenspeciaalzaak veruit het populairste aankoopkanaal. Bij hond en kat is de supermarkt een goede tweede, bij de overige diersoorten wedijveren vooral internet en het tuincentrum om de positie als het op één na populairste aankoopkanaal. Over de gehele linie groeit het aandeel van internet als primair kanaal voor dierbenodigdheden. Bij hond en kat is dat ca. 19%, de overige diersoorten varieert het van bijna 8% voor vijvervissen tot ruim 19% voor reptielen.

Huisdier en vakantie
In 2020 kwam ‘vakantie’ nauwelijks voor in het vocabulaire van huisdierbezitters. Mensen bleven veelal thuis, waardoor professionele dierverzorgers als dierenpensions en hondenuitlaatservices weinig klandizie hadden. Uit het onderzoek blijkt wel dat dagopvang via een hondenuitlaatservice in 2020 een fractie is gestegen ten opzichte van het coronaloze jaar daarvoor.

Over het onderzoek
Sinds 2002 vindt er een jaarlijks onderzoek plaats naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Met ingang van 2015 worden ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, andere knaagdieren, paarden, vissen, vogels en reptielen. De resultaten uit het onderzoek worden geëxtrapoleerd uit een representatief panel van 7.200 huishoudens en over twee jaar voortschrijdend gerapporteerd. Door middel van data gegenereerd uit het panel, wordt het aantal huisdieren berekend.  Bij de rapportage van de gegevens uit 2020 moet worden opgemerkt dat de significante stijging van het totaal aantal honden en katten, zowel veroorzaakt wordt door een stijging van het aantal huishoudens dat aangeeft een huisdier te hebben (penetratiecijfer), als ook een stijging van het totaal aantal Nederlandse huishoudens. Hoewel twee jaar voortschrijdend gemeten, blijkt uit de data dat de grootste stijging toe te schrijven is aan het jaar 2020 en dus samenvalt met de start van de coronacrisis. De omvang van de stijging is niet verklaarbaar, mede omdat niet onderzocht werd waar nieuwe huisdieren vandaan komen. Voor toekomstig onderzoek wordt daarom overwogen aan eigenaren te vragen waar het huisdier is aangeschaft, zodat een beter beeld kan worden gevormd over de instroomcijfers. Het huisdierenpopulatie onderzoek wordt in opdracht van NVG en Dibevo uitgevoerd door MarketResponse.

Deel deze pagina

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren