8 juli 2022

Biofuel; hoe duurzaam is dat eigenlijk?

Duurzaamheid is uiteraard ook voor onze sector een belangrijk speerpunt en initiatieven om duurzaamheid te stimuleren dragen wij een warm hart toe.

De huisdiervoedingsector zet zich van oudsher in voor duurzaam gebruik van voedingsstoffen door veelal gebruik te maken van bijproducten uit de menselijke voedingsindustrie.
Dit betekent niet alleen het gebruik van kwalitatief goede eiwitbronnen en vetten in huisdiervoeding, maar ook het voorkomen van verspilling / vernietiging van deze belangrijke voedingsstoffen.

In het kader van de energietransitie en onder druk van de huidige geopolitieke omstandigheden, wordt het toepassen van biobrandstoffen gestimuleerd. Op zichzelf een prima idee! Een onbedoeld neveneffect hiervan is echter dat, voor feed geschikte categorie 3 dierlijke vetten, in toenemende mate worden ingezet als biobrandstoffen.

Het verliezen van kwalitatief goede voedingsmiddelen, omdat deze worden ingezet als brandstof, achten wij verre van duurzaam. Wij roepen beleidsmakers dan ook op om het evenwichtige concept te handhaven dat prioriteit geeft aan het gebruik van voedsel en voedermiddelen boven energieverbruik.

Onze koepelorganisatie FEDIAF heeft hiertoe, samen met andere Europese sectororganisaties, een brief aan het Europees Parlement verzonden. Ook NVG rekent het tot haar taak, om de zorgen op dit dossier met onze Nederlandse beleidsmakers te delen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met het NVG secretariaat!

Deel deze pagina

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren