25 maart 2019

Annet Palamba | Tegenwicht bieden aan fake news

Als NVG bestuurslid met de portefeuille Communicatie & Reputatie en als co-voorzitter van de Communication Working Group van FEDIAF houd ik me bezig met het uitdragen van correcte informatie over huisdiervoeding, gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Dat doe ik uiteraard met behulp van het secretariaat en in het bijzonder Kelly Janssen als de communicatiemedewerker die o.a. voor NVG werkt. Daarnaast zijn de gesprekken met stakeholders van belang om te luisteren en de dialoog aan te gaan over uiteenlopende onderwerpen rondom pet food. Deze blik van buiten is voor ons goed om de vinger aan de pols te houden wat er speelt en dit daarna weer in ’t beleid van de NVG te kunnen gebruiken en toepassen.

Zoals veel branches heeft ook de huisdiervoeding te maken met veel misinformatie en ‘nep-nieuws’. FEDIAF op Europees niveau en de NVG c.s. op landenniveau willen daar tegenwicht aan bieden door relevante informatie beschikbaar te stellen en door kennis & kunde pro-actief te delen via stakeholders.

Een van de belangrijkste manieren om dat te doen is door het continu up-to-date houden van de website en de Veelgestelde Vragen. Ook plaatsen we geregeld nieuwe factsheets. De NVG website bevat nu al diverse factsheets rondom voeding, maar bv. ook hoe het etiket van huisdiervoeding nou eigenlijk in elkaar zit. We blijven de factsheets uitbreiden en in de nabije toekomst zullen daar ook factsheets bijkomen met informatie over de productie van huisdiervoeding en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt. Voor iedereen die werkzaam is in de huisdiervoedingsindustrie of daar mee te maken heeft willen we als NVG de meest relevante en meest up-to-date informatie beschikbaar hebben. Ook geïnteresseerde consumenten of algemene media kunnen deze informatie vinden of het secretariaat benaderen voor meer informatie.

Vanuit FEDIAF is er ook al een begin gemaakt met het schrijven van zogenaamde ‘expert papers’: een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de laatste inzichten betreffende een specifiek onderwerp. Begin 2018 is het eerste artikel gepubliceerd rondom ‘voeding voor oudere honden’. FEDIAF werkt nl. nauw samen met de Scientific Advisory Board. Enkele malen per jaar komt deze groep, die bestaat uit Europese wetenschappers op het gebied van huisdiervoeding, samen met de relevante werkgroep van FEDIAF om de laatste wetenschappelijke inzichten te delen en te bespreken. Naast het schrijven van de genoemde ‘expert papers’, houdt deze groep zich vooral bezig met het jaarlijks aanpassen van de Nutritional Guidelines waarna deze gepubliceerd worden op de website van FEDIAF.

De NVG heeft afgelopen oktober rondom Dierendag het dossier ‘Obesitas bij huisdieren’ uitgebracht en deze informatie via een factsheet en een persbericht verspreid. Zo proberen we ook pro-actief de publiciteit te zoeken met zaken die voor veel huisdiereigenaren van belang zijn. We hebben hiervoor ook geregeld overleg met de Nederlandse wetenschappers op het gebied van huisdiervoeding.

Als laatste wil ik graag nog vermelden dat we in 2019 speciale aandacht gaan schenken aan de beschikbare FEDIAF codes. Ik noemde al even de Nutritional Guidelines, maar daarnaast hebben we ook de twee codes voor voedselveiligheid en de juiste etikettering. Beide zijn vorig jaar vernieuwd en worden onderschreven door de Europese Commissie. Er komt een nieuwe training beschikbaar voor zowel medewerkers uit de huisdiervoedingsindustrie als degenen die werkzaam zijn bij het ministerie en de NVWA. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten om te zien wanneer dit gaat plaatsvinden. En als je meer wilt weten over deze zelf-regulering en hoe het nou zit met het handhaven hiervan dan kan ik ook van harte de FEDIAF Annual General Meeting op 13 & 14 juni aanraden waar een interessante paneldiscussie over dit onderwerp gehouden zal worden.

Annet Palamba

Deel deze pagina

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren