3 december 2021

Een terugblik op de ALV van 2 december

Eerder dit jaar was er goede hoop op weer eens een fysieke ALV. Deze zou onderdeel zijn van een NVG bijeenkomst, gecombineerd met een interessante themasessie, een netwerklunch met leden en kennispartners en een TW vergadering. Een mooi programma, maar de huidige coronasituatie heeft doen besluiten tot het verplaatsen van dit event naar 21 april 2022. Uiteraard lieten we de Algemene Ledenvergadering op 2 december wel doorgaan, maar online en in versoberde vorm. hieronder enkele highlights.

Bestuurswisseling

Marc van Alphen trad af als bestuurslid; hij is voor zichzelf begonnen en niet meer verkiesbaar. Marc werd zeer bedankt voor zijn inzet, met name op het communicatiedossier. Eric Arnoldussen van Partner in Petfood werd, door middel van de feestelijke applausknop, door de ALV benoemd tot nieuw bestuurslid van NVG.

Modernisering van de statuten

De nieuwe WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, is uiteraard ook van toepassing op NVG. Hiertoe is het handboek WBTR geïmplementeerd en moeten de statuten van NVG worden aangevuld met een ‘belet en ontstentenisregeling’. Het bestuur wil deze noodzakelijke aanpassing benutten om de statuten in zijn geheel te beoordelen en waar nodig te moderniseren. Er is vanuit de overheid een lange transitieperiode voorzien voor de noodzakelijke aanpassing van de statuten. Het bestuur zal een planning maken. 

Nieuwe leden

Vitakraft zet hun huidige proeflidmaatschap om in een volledig lidmaatschap bij NVG. Wij mogen hen per 1 januari 2022 verwelkomen als volledig lid. Begin 2022 kunnen we ook inhoudelijk verder kennis maken met Vitakraft, dan zal er een interview verschijnen met Constantijn van Gerwen, algemeen directeur.
Protix zet hun huidige kennispartnerschap om in een volledig lidmaatschap bij NVG. Daar Protix een aanvullend diervoeder op de markt brengt, komen zij in aanmerking voor het volledig lidmaatschap. Ook Protix mogen wij per 1 januari 2022 verwelkomen als volledig lid.  

Beide lidmaatschappen werden unaniem goedgekeurd door de ALV. Wij feliciteren beide bedrijven met hun lidmaatschap en heten hen in hun nieuwe rol van harte welkom bij onze club!

Onze visie voor 2020-2025

De Visienota van NVG met hierin onze kernwaarden en ambities tot 2025, werd vastgesteld in 2020. Elk jaar bekijken we in de ALV waar we staan in het proces. De rol van NVG als kenniscentrum en kwaliteitslabel staan centraal in deze visienota. We willen het kennisniveau blijven verhogen door o.a. de partnerschappen verder te verankeren, themasessies te organiseren en kennis te ontsluiten via de Kennisbank op de website, die toegankelijk is voor alle professionals in de huisdierensector. Afgelopen jaar is onze huisstijl en daarmee ook de website volledig vernieuwd om deze rol als kenniscentrum te kunnen faciliteren. Wij staan voor onze sector, uiteraard samen met onze leden, maar ook met partners en belangrijke stakeholders in Nederland en daarbuiten. 

NVG in de maatschappij

Binnenkort staan er weer gesprekken gepland met de Dierenbescherming en wetenschappers van de Universiteiten Utrecht en Wageningen. Samen wisselen wij van gedachten over belangrijke ontwikkelingen t.a.v. huisdiervoeding, maar ook over maatschappelijke thema’s rondom het houden van huisdieren. De actieve bijdrage van NVG aan het Trendpanel, een initiatief van de Aeres Hogeschool, wordt gecontinueerd. Daarnaast zijn er plannen om aanvullend beleid te ontwikkelen t.a.v. informatie-uitwisseling met studenten in zowel MBO, HBO, als WO.

Financiële zaken

Tenslotte werd door de ALV de begroting voor 2022 vastgesteld. Er is onder andere budget opgenomen voor een mooi jubileumsymposium dat wij ter ere van de 50e verjaardag van NVG in 2022 zullen organiseren. Hou onze nieuwsbrieven in de gaten, voor meer informatie hierover!

Deel deze pagina

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. 

© 2002 - 2024 | Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren 

Privacybeleid Disclaimer Cookiebeleid Cookievoorkeuren