7 september 2023

NVG steunt oproep om dierenwelzijnswetgeving in Europa te actualiseren kopie

Onlangs heeft NVG haar handtekening gezet onder een brief aan de Europese Commissie, waarin wordt gepleit voor een herziening van de dierenwelzijnswetgeving. De brief werd geïnitieerd door Eurogroup for Animal welfare en door vele stakeholders mede ondertekend.

De huidige Europese wetgeving inzake dierenwelzijn is verouderd en moet daarom worden geactualiseerd, zodat het weer aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek. Dierenwelzijn is een relevant onderwerp voor alle partijen in de keten. NVG is voorstander van een uitgebreid wettelijk kader dat rekening houdt met de specifieke aard van de huisdiervoeding industrie.

NVG staat voor het welzijn van huisdieren en de belangrijke rol die huisdieren innemen in onze samenleving. Als brancheorganisatie dragen wij bij aan dierenwelzijn door onze kennis over onderwerpen op het gebied van huisdieren en hun voeding open te delen. Daarnaast maken wij ons sterk voor verantwoord huisdierbezit. Verantwoorde huisdiervoeding maakt daar onderdeel van uit.

Deel deze pagina

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een email

Contact met NVG

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.